இயற்கை வைத்தியம்

heart-health-5-a-day
எளிய இயற்கை வைத்தியம் – 50 மருத்துவ குறிப்புகள் நோய் வந்துவிட்டாலே உடனே மருத்துவரிடம் ஓடுவதை விட, வீட்டிலுள்ள பொருட்களை கொண்டே எளிதாக குணப்படுத்தலாம். நெஞ்சுசளி தேங்காய் எண்ணையில் கற்பூரம் சேர்த்து நன்கு சுடவைத்து ஆர வைத்து நெஞ்சில் தடவ சளி குணமாகும். தலைவலி ஐந்தாறு துளசி இலைகளும் ஒரு சிறு துண்டு சுக்கு,...
Read More: இயற்கை வைத்தியம்

Why Organic Food?

Fresh_Vegetables
1. Your own and future generations will enjoy a healthier lifestyle By buying organic products, you essentially encourage farmers and businesses to produce them. 2. You can be sure that the costs of ‘real food’ are not hidden by...
Read More: Why Organic Food?